Ny webbplats blir startskottet på 2019 & förnyat fokus på svenska och nordiska marknaden

Efterhand som att den svenska marknaden blivit mer betydelsefull för Absalon sätter man inför 2019 förnyat fokus på denna marknad. Ett led i denna satsning är självklart en ny webbplats där fokus ligger på kundbehoven för den svenska och nordiska marknaden.

Med detta fokus kan Absalon ta med sig alla de erfarenheter man haft under de ca 5-år av internationellt engagemang med kunder och partners.

Hela Absalon-teamet ser fram emot denna satsning och möjlighet för våra befintliga och kommande kunder!