Absalon stödjer Unicef. Gör du det också!

Som ett led i Absalons engagemang i samhället stöttar vi varje jul de organisationer som arbetar med att utveckla och stötta i regioner som just nu har det extra tufft. Även i år stöttar vi https://www.unicef.org/.

Förutom att i samband med högtiderna stödja denna typ av organisationer så stöttar Absalon även andra områden under året. Läs gärna mer här!