Ny version av Dynamics 365 planeras för april!

Som en del av er sannolikt redan hört så kommer nu Microsoft med nästa större uppdatering av Dynamics 365. Om man ska ta till sig hela Dynamics 365-portföljen så är det många nyheter men vi kommer fokusera på det som är relaterat till CRM.

Här finns den per januari släppta release notes! Vad ser vi på Absalon kan vara extra viktigt med denna release? Här är våra sex viktigaste områden vi tycker man kan titta närmare på:

Dynamics Marketing

Fokus på att göra denna modul mer integrerad med Sales och att förbättra de områden där man har relativt grund funktionalitet om man jämför med Clickdimensions. Detta är ett viktigt utvecklingsområde som vi på Absalon kommer följa noga för att bäst kunna föreslå för dig som kund när det är bäst att använda Dynamics Marketing eller Clickdimensions. Här finns också seminarier att delta i för att få bättre grepp om denna lösning. Anmäl dig här:!https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x6078196abcd

Dynamics 365 Sales

Man vidareutvecklar ”Playbook” som man lanserade i oktober 2018. Här håller vi på Absalon utröna hur man bäst ska kunna nyttja detta och denna uppgradering innebär att man nu kan titta lite närmare på detta när funktionaliteten mognat lite. Intressant nog har Microsoft också lanserat Forecasting-möjligheter som vi på Absalon har erbjudit med vår add-on i över ett år. Finns risk att Microsofts Forecasting-modell kan bli för svår med kopplingar till prislistor m.m. men se nedan hur lika konceptet är mellan Absalons och Microsofts Forecasting:

Microsofts kommande release för Forecasting
Budget och Forecasting i Absalon add-on

Dynamics 365 för Customer Service

Tonvikten ser ut att ligga på hur man kan hantera kunder i flera kanaler där fokus nu ligger på att kunna köra online-chat som ett komplement till de andra kanalerna med e-post och telefon . Routing-funktionaliteten ser också lovande ut:

Artificiell intelligens

Man gör en mängd investeringar även inom AI som ska stödja hela sviten av Dynamics 365. Detta är inte funktionalitet som man kan anpassa väldigt mycket utan det man får är vad Microsoft erbjuder lite som en svart låda. Detta är också språkbaserat där de främsta stöden med AI har varit utifrån om man jobbar med engelska språket. Det ska bli intressant att se hur dessa funktioner kan bli effektivare framåt. Notera också Microsofts analysverktyg kring säljutveckling som påminner om Absalons ”Customer Journey” vilken vi haft i vår add-on sen ca två år tillbaka.

Absalons “Customer Journey” som visar hur man investerat i aktiviteter och vilket utfall de ger

Dynamics 365 for Talent

På Absalon har vi skaffat oss grundkunskap om denna modul men ännu har inte förfrågningarna från kunderna varit så omfattande. Däremot ser vi att med april-releasen att man nu har kommit så långt att det är dags att vi på Absalon pro-aktivt kommer föreslå våra kunder att titta närmare på denna lösning. Särskilt för alla er som arbetar med personalen som kärnresursen i verksamheten.

Dynamics 365 som utvecklingsplattform

I denna release så tar man integrationen med andra system och de egna modulerna några steg till. När man som vi på Absalon varit med och utvecklat i Dynamics 365 sedan ca 2004 så är de senaste 12-18 månaders nya funktioner i utvecklingsplattformen välkomna. Dock finns det områden då det är oklart vilken tanke man har med funktionerna där man blandar och ger med begreppen. Man har också från Microsofts sida lagt till och tagit bort möjligheter lite löpande vilket ibland är frustrerande och ibland är glädjande nyheter. Det är med spänning vi kommer se över i vilken riktning utvecklingen har tagit men också i detalj på det sätt det kan hjälpa oss och våra kunder att ta nästa steg med sina lösningar.