Försäljning

Med Absalon add-on är försäljnings-modulen utbyggd från det redan väldefinierade säljstöd som kommer med Microsoft Dynamics CRM. Med Absalon add-on går uppdateringen av data snabbare, och administrationstiden minskas.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Hantera leads och affärsmöjligheter
 • Business Process Flow med guidande steg för att kunna fullfölja säljprocessen
 • Koppla möten och e-post med dina säljaktiviteter
Absalon add-on
 • Dynamiskt anpassningsbar säljprocess, vilket hjälper er att följa de säljprocesser som gäller för er
 • Stöd för flera samtidiga säljprocesser
 • Med Absalon add-on är det lätt att följa vilka kunder ni kontaktat (och inte kontaktat) under en viss tidsperiod
 • Kundplaner för riktad kundstrategi på aktivitetsnivå med uppföljningsmöjligheter
 • Möjligheter till att följa upp kommande intäkter över tid
Användar- upplevelsen
 • Full integration med Outlook-kontakter och aktiviteter
 • Goda uppföljningsmöjligheter med grafer, vyer och dashboards
 • Snabb uppdatering av fortskridande säljprocesser
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!