Marknadsföring

Marknadsförings-modulen i Microsoft Dynamics CRM och Absalon add-on täcker marknadslistor, kategorisering av kunder, kontoplaner, event-hantering med mera.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Stöd och registrering av marknadsaktiviteter för rapportering, uppföljning och styrning
 • Marknadslistor: Skapa både dynamiska listor, som uppdaterar sig efterhand, som statiska listor. Full integrering mot Outlook för utskick av mejl via marknadslistorna.
 • Skapa processtöd för dina marknadsaktiviteter, både komplexa och enkla
Absalon add-on
 • Kategorisering av kunder utifrån organisationens behov och område som t.ex bransch, sektor eller geografi
 • Eventhantering, samla all information på ett ställe. Kontakter som event-deltagare och deras status på eventet, checklista för eventet, dokumenthantering via Sharepoint
 • Utbildningshantering med kurser och deltagare, återanvänd data du tidigare skapat
Tilläggsprodukter marknadsföring
 • Med Microsoft Social Listening kan man fånga in aktiviteter på sociala medier, sätta upp sökningar utifrån nyckelord och visualisera detta i snygga grafer och listor
 • Med Dynamics Marketing får man möjlighet att hantera digital marknadsföring, som t.ex nyhetsbrev och leadsgenerering
Användar- upplevelsen
 • Full integration med Outlook-kontakter och aktiviteter
 • Goda uppföljningsmöjligheter med grafer och vyer
 • Genomgående lättarbetat gränssnitt
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!