Projekthantering

Projekthanteringsmodulen i Absalon CRM samlar all information på ett och samma ställe, alla har tillgång till samma material och får alltid de senaste uppdateringarna. Genom att samla all funktionalitet på ett ställe, i CRM:et, utnyttjar man redan befintlig information om kunder, kontakter och aktiviteter.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Integration med Outlook-aktiviteter, följ e-post och andra aktiviteter mot dina projekt.
 • Koppling mot Sharepoint for dokumenthantering
Absalon add-on
 • Utgå från en av er fördefinierad projektmodell
 • Lägg till projektaktiviteter för varje unikt projekt
 • Med möjlighet att följa de personer som är relevanta för projektet
 • Ansvarsfördela på projektaktiviteter och projektloggar
 • Tidrapportering mot projekt och/eller projektaktiviteter
 • Följ upp budget och timmar mot aktiviteter och tidrapporter
 • Analysera och visualisera genom vyer, grafer samt dahboards
Användar- upplevelsen
 • Tillgång till samma information med möjlighet till behörighetsstyrning via säkerhetsroller
 • Koppla till Sharepoint för en integrerad upplevelse
 • Visualisera för att belysa projektframgång eller varningstecken
 • Enkel tidrapportering
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!