Resursplanering

Med Absalons resursplanering kan resurser bokas mot projekt i olika planer. Statistik och data för planerna är tydliga och man kan följa hur arbetet fortskrider. Genom att samla all funktionalitet på ett ställe, i CRM:et, utnyttjar man redan befintlig information om kunder,kontakter och aktiviteter.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
  • Integration med Outlook-aktiviteter, följ e-post och andra aktiviteter mot dina projekt.
  • Koppling mot Sharepoint for dokumenthantering
Absalon add-on
  • Stöd för flera samtidiga resursplaner med samma eller olika resursmedlemmar
  • Spara tid genom att kopiera en resursallokering över tid
  • Duplicera reursallokeringar för snabbare inmatning
  • Använd inbyggda grafer för att följa allokeringarna som verktyg för att planera för framtiden och utnyttja resurserna maximalt
  • Resursallokering mot projekt och projektaktiviteter
Användar- upplevelsen
  • Användargränssnittet känns igen från andra delar av CRM:et, snabb-knappar och egna komponenter gör arbetet enklare och graferna ger en momentant uppdaterad bild av resursplanen.
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!