Absalon Avtal

Postad: november 17, 2016

Absalon Avtal är en anpassad entitet i Absalon Accelerator, som ger användaren en möjlighet att hantera företagets avtal på ett strukturerat och rättframt sätt. Entiteten är redo att användas som den är, men den kan också lätt anpassas ytterligare för att passa specifika behov. Absalon Avtal innehåller aktivitetsflöde som göra att aktiviteter kan skapas, som t.ex uppföljningsaktiviteter. Avtalets status indikerar vilket stadium avtalet befinner sig i, som utkast eller aktivt avtal. Avtalet kan associeras med företag, överordnat avtal, ansvarig användare, kontoplan eller affärsmöjlighet.

Absalon Avtal - markerat i navigationsfältet

Information som finns i Absalon Avtal:

  • Villkorsbeskrivning – ett fält som specificerar villkoren i avtalet
  • Totalt värde – ett fält som summerar all försäljning
  • Effektivt datum – avtalets startdatum
  • Varaktighet (månader) – antalet månader då avtalet är giltigt
  • Slut – det planerade slutdatumet för avtalet
  • Förnyelseperioden (månader) – längden på förnyelseperioden
  • Deadline för förnyelse – datumet då förnyelsen senast ska ha skett
  • Slutdatum – det faktiska datumet då avtalet avslutades

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!