Absalon Territory Planner – Verktyget som hjälper dig planera distributionen av bricks i territorier

Postad: november 10, 2016

Det här verktyget ger dig en överblick över territorierna

  • En karta visar hur sjukhus/klinker och kontakter är distribuerade i olika bricks*
  • Tabeller visar detaljerad information

Gör det möjligt att ändra territorier direkt i verktyget

  • Bricks kan läggas till eller tas bort från territorieplanerna

Territory Selector

När man använder Territory Planner är det Territory Selector som är utgångspunkten. Här kan läkemedelskonsulenten se alla territorieplaner som tillhör honom/henne. Och säljchefen kan se alla användare som hon/han ansvarar för i territoriet. Den tabell som visas är populerad med de olika bricksen i territorieplanen och visar namnet på bricksen samt antalet kontakter som ingår där. För att kunna se bricksen på kartan kryssar du för dem i tabellen och de kommer visas som röda nålar på kartan.

Brick Selector

Brick Selector visar samtliga bricks i systemet med namn och antal kontakter och sjukhus som tillhör den specifika bricken. För att se bricksen på kartan så kryssar du för dem i tabellen och de visas som gröna nålar på kartan.

Kartan

Det kartan visar är de ikryssade bricksen från Territory Selector eller Brick Selector. Alla nålar visas och alla områden däremellan. Ikryssade bricks från Terrotory Selector är röda och alla från Brick Selector är gröna.

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!