Team-baserat arbetssätt med virtuellt fokus & hög tillgänglighet

Postad: oktober 26, 2016

På Absalon har vi genom åren genomfört många projekt inom Microsoft Dynamics CRM. Dessa projekt innefattar ofta många olika discipliner. På den ”mjuka” sidan behöver man ha kompetens inom det processavsnitt som är aktuellt t.ex försäljning men också branschkunskap kring kundens förutsättningar, tillsammans med hur man framgångsrikt levererar IT-projekt.

Därifrån måste man ha teknisk kompetens på själva applikationen Microsoft Dynamics CRM, hur den konfigureras på rätt sätt, på vilket sätt man tillför mer avancerade anpassningar och integrationer. Ofta krävs kompetens om hur CRM kopplas mot SharePoint, Office m.m på bästa sätt. Absalons arbetssätt är att sätta in rätt kompetens för varje tillfälle. Därför jobbar vi teambaserat där vi under projektets gång låter konsulter komma in och göra specifika uppgifter för att senare gå vidare till andra projekt.

I varje projekt har vi en ”Solution Manager” som koordinerar kompetenser. Eftersom vi då kan optimera leveransen gentemot kunden både kompetensmässigt och resursmässigt kan vi tillhandahålla bland de främsta Microsoft Dynamics CRM-kompetenserna till en rimlig kostnad och utan att behöva vänta in dessa under lång tid.

Vårt arbetssätt innebär också att vi ofta genomför arbetet off-site där vi har löpande kontakt virtuellt med våra kunder. On-site workshops, utbildningar och genomgångar genomförs när det planeras i projekten och då de gör bäst nytta.

All vår utveckling och projektarbete sker i molnet vilket innebär att oavsett var vi befinner oss i världen så kan vi alltid arbeta som om vi var fysiskt på plats på vårt kontor.

Samma anda och arbetssätt som vi har i våra projekt gäller även när kunderna går över i ett support- och vidareutvecklingsskede.

Med Absalon som konsult får du:

  • Erfarna konsulter med kunskaper inom teknik, process och specifik bransch
  • Rätt kompetens vid rätt tillfälle i projektet
  • En solution manager som ser till att optimera leveransen
  • Ett flexibelt arbetssätt i molnet där vi befinner oss både on-site och virtuellt hos dig

Detta sätt är The Absalon Way vilket gör att vi kan leverera både små och stora CRM-lösningar med varierande komplexitet på ett sätt som är kontrollerat budgetmässigt och följer överenskomna tidplaner och kvalitetskrav.

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!