Grundaren Sebastian Merlöv

Absalons grundare är en av pionjärerna inom det som idag heter Microsoft Dynamics 365. Redan 2004-2005 inledde Merlöv samarbete med Microsoft kring produkten Microsoft CRM 1.2 som precis skulle lanseras i Sverige och Europa. Under denna tid var Merlöv VD för Brimstone som blev föregångaren till Absalon. Sannolikt är Sebastian Merlöv den företagsledare som längst av alla kontinuerligt drivit en renodlad verksamhet i Sverige på Microsoft Dynamics CRM och 365. Med stor sannolikhet längst i Norden.

Merlöv grundade Absalon i början av 2009 efter att han valt att gå skilda vägar med ägarna i Brimstone men redan 1995 startade han sitt första mjukvaruföretag i en källare i centrala Malmö. 

Sebastian Merlöv har under de ca 25 åren som han utvecklat olika företag varit fokuserad på hur man kan digitalisera affärsrelationer på olika sätt. I första Absalon var det genom en E-business-lösning som innehöll e-handel, dokumenthantering, supportportaler, elektroniska inköp m.m. Därefter  med Brimstone och nya Absalon med Dynamics 365 och CRM i fokus.

Utöver sitt engagemang inom näringslivet är Merlöv engagerad i samhället på olika sätt: föreningslivet, politik med engagemang i lokalpolitiken i Lomma samt de större frågorna kring globalisering. Utöver det tjänstgör han som s.k. tidvis anställd på K3 i Karlsborg  och lägger en del tid för träning på ultradistanser i triathlon och löpning.

Merlövs första företag

Bolaget som inledningsvis hette Nimrod Multimedia och Nimrod Informationsteknik bytte namn 1998 till Absalon Group då Merlöv för första gången gjorde ett försök att starta dotterbolag i USA. Med hjälp av finansiering och stöd från Dr Adizes (www.adizes.com) etablerade man sig i Kalifornien. Men utan finansiering för det svenska bolaget blev det alltför ansträngande och det var precis att äventyret i USA lett till att hela bolaget gått i väggen. Men efter en snabb turn-around under våren kunde Merlöv tillsammans med Pontus Kristiansson som sommaren 1999 anslöt sig till bolaget finansiera upp bolaget. I den intensiva tid som präglade miljön under hösten 1999 skapades en situation som gjorde att Absalon då såldes till företaget Izodia för 375 MSEK och var under den perioden en av de större affärerna för svenska mjukvaruföretag.

Virtual Business House som regionens första riktiga inkubator

Efter försäljningen av Absalon tog Merlöv sommaren 2000 ett initiativ att starta Malmös och sannolikt regionens första riktiga inkubator – Virtual Business House som backades av ett flertal av regionens mer framgångsrika entreprenörer och företagsledare. Tidigare fanns Ideon i Lund men den hade inte de komponenter som en “riktig” inkubator skulle ha i form av integrerad finansiering, rådgivning m.m. utan var fokuserad på lokaluthyrning. En inkubator som Merlöv stiftat bekantskap med i Kalifornien, Idealab, (https://www.idealab.com/) blev modell för “VBH”. Efter att ha genomfört fem investeringar så hade verkligheten hunnit ifatt startup-världen och 2003 var antalet sådd-finansiärer som kunde gå med och vara med-finansiärer så få att man bestämde att förvalta och stötta de investeringar man gjort. En av de investeringar som fick mest genomslag på marknaden var Jayway .

En spännande period med Brimstone

Brimstone hade startats av kärnteamet från Absalon och Merlöv anslöt sig nu till dem där också VBH något senare gick in som en större ägare. Initialt var fokus i Brimstone att utveckla en lösning för s.k. Competitive Intelligence. D.v.s. en mjukvara som skulle hjälpa användaren att inhämta information och händelser för att sen analysera och se sammanhang. En mjukvara som vann ett antal priser och räknades som en stark konkurrent till “Analyst Notebook”. Efter ett tag insåg man i Brimstone att den lösning man utvecklat sannolikt skulle skalas bättre om man knöt den till en större aktör. Under slutet 2004 tog Merlöv kontakt med Microsoft och samarbete uppstod kring Microsoft 1.2 som lanserades i Europa under 2005. 

Perioden därefter var en spännande utvecklingsperiod där Microsoft bjöd med Brimstone ut i världen och rankade bolaget som en “Global ISV for CRM” och var vid några tillfällen även “Global Launch Partner”. Denna positiva utveckling fortsatte där Brimstone inte bara vann globala priser av Microsoft för sin mjukvara utan också upptogs i Gartner Groups CRM Vendor Guide under två år efter varandra. Däremot slog den ekonomiska krisen 2008 hårt mot bolaget som upparbetat bra relationer med de större kunderna inom främst Pharma där frysning av alla investeringar blev en följd. I diskussionen kring hur bolaget skulle utvecklas efter denna nya verklighet valde Merlöv att starta ett nytt Absalon efter att de större ägarna i bolaget hade olika uppfattningar hur man ville utveckla bolaget vidare.

Absalon 2.0

Då namnet Absalon inte längre var upptaget efter uppköpet 2000 så valde Merlöv att åter namnge ett bolag efter det företag som på så många sätt varit en förebild för Merlöv hur bolag skulle drivas. Starta enkelt, fokusera på en bra innovation, ligga steget före och se till att varje kund blir nöjd på rätt premisser. Denna utveckling finns mer att läsa om här