Vårt team

Absalons team består av individer som nyttjar varandras skickligheter och förmågor för att nå resultat som inte många andra team inom området uppnår. Det som gör att Absalons team sticker ut i jämförelse med många andra konsulter eller utvecklare inom Microsoft Dynamics 365 är:

  • Absalons företagskultur
  • Absalons team-orienterade organisation
  • Absalons ansats i samarbetet med våra kunder

Absalons företagskultur

Absalon har fyra områden som vi sätter stort värde på när vi utvecklar vårt team och organisation. Genom att vara lösningsfokuserade fäster vi oss inte alltför mycket vems fel saker kan vara utan snarare hur vi går vidare för att lösa de hinder eller problem man kan stöta på i projekt eller utvecklingen. Vi vill att tillvaron ska vara hållbar så att vi dels har sunda kommersiella förutsättningar som går åt båda håll mellan oss och våra kunder men också hållbart i den mening att vi på allvar är noga med “work balance”, skapa en stressfri arbetsfri miljö genom bra arbetssätt och utrymme att den privata sfären ibland kan behöva låna tid från den vanliga 8-17 dagen. I hållbar ingår också att inte tära på vårt klimat i onödan. Därför är video/datorkonferenser en viktig komponent i vårt arbetssätt. För oss är också innovation viktigt där vi hela tiden vill lyfta oss själva och de lösningar vi levererar så att vi tillsammans med våra kunder kan tänka ytterligare ett steg för att skapa lösningar som man inte uppnår ifall man bara nöjer sig med vad alla runt om gör i sina CRM-satsningar. Dessa tre hörnstenar bottnar i den viktigaste egenskapen som sätter kulturen i Absalon – Personligt ledarskap.  Du ska själv vilja hitta lösningar och pro-aktivt agera när saker inte går som man tänkt sig. Och så klart ta ansvar för att man själv, kunden och övriga kollegor på Absalon  har ett hållbart sätt att driva projekten framåt tillsammans.

Absalons fyra beståndsdelar i företagskulturen

Absalons team-orienterade organisation

Absalon är inte som ett vanligt IT-konsultföretag. Eller som ett vanligt mjukvaruföretag. Absalon är en mix av dessa två typer av organisationer. Till skillnad från många andra organisationer så delar man in olika funktioner i sin verksamhet så att personal tilldelas till dessa områden och sen i huvudsak endast arbetar där. Absalons team är relativt unikt på så sätt att alla arbetar mer eller mindre med samtliga fyra områden. Det ger företaget och våra kunder unika fördelar där vi hela tiden kan kraftsamla med rätt kompetens till rätt funktion. Det gör också att man som medarbetare blir utmanad i olika roller och får bättre förståelse och erfarenhet som sen ger bättre effekt i kundprojekt, i supporten eller utveckling av våra add-ons.

Absalons team deltar mer eller mindre i alla bolagets funktioner

Absalons ansats i samarbetet med våra kunder

Absalons arbetssätt tillsammans med våra kunder beskrivs i mer detalj under “Hur hjälper vi dig bäst” men några av de viktiga komponenter som göra att arbetet med dig som kund ofta brukar fungera väl:

  • Transparens: Vi gömmer inget i överenskommelser och uppdaterar löpande hur projektet utvecklas
  • Samarbete: Det är ofta svårt att veta initialt vart man vill nå med sitt projekt. Vi hjälper till att styra så att man håller sig inom budget om det är viktigt, scope, tidplan eller alla tre.
  • Team: Kunder tilldelas aldrig bara en konsult. Dynamics 365-området men också CRM är ett så pass komplext område vilket gör att det är bättre att sätta ihop ett team där rätt kompetens används vid rätt tillfälle.
  • Leveranser: Sker alltid med Dynamics Surestep som anpassas efter storlek på uppdraget. För oss är det viktigt att våra leveranser är “smarta” d.v.s. den lösning vi levererar ska innehålla add-ons om det är bäst och bara nyttja tjänster i projekten när det verkligen behövs. Inte för att fylla sin egen debiteringsbudget.