Absalon Läkemedel - För Säljchefen

Absalons lösning för läkemedel är baserad på de mest använda processerna inom försäljning av läkemedel. Lösningen hjälper läkemedelsföretaget att stärka dess varumärken samtidigt som man minimerar tiden som läggs på administration.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Använd de inbyggda marknadslistorna för att nå organisationer och kontaktpersoner
 • Utnyttja Microsoft CRM instrumentpaneler, vyer och diagram för att följa utvecklingen av säljarbetet dag för dag
 • Med Microsoft Social Listening du kan övervaka aktiviteter i sociala medier och samla information som bygger på nyckelord, som t.ex företagets varumärken
Absalon add-on Data Setup
 • Organisera och vägled din säljkår genom att inrätta affärsplaner, territorieplaner och handlingsplaner
 • Upprätta material för varje varumärke så att säljkåren arbetar effektivt på varje säljmöte, samt avrapporterar mötena direk
 • Förstå hur verksamheten utvecklas genom att följa upp på den data som läkemedelskonsulenterna rapporterar in efter sina möten
 • Lägg upp presentationsmaterial, CLM, som läkemedelskonsulenterna kan presentera på sina mobila enheter eller laptops, på säljmöten. Smidigt rapporteras sedan feedback in i systemet direkt efter mötet
 • Håll koll på distributionen av dina produkter i hyllorna hos dina kunder
 • Spåra medvetenheten kring dina varumärken hos organisationer och kontaktpersoner
 • Hantera utlägg och varuprover till kunderna
 • Använd Absalon add-on för att skapa events och bjuda in kontakter
 • Upprätta dina organisationer och kontaktpersoner genom att använda ”bricks”
Absalon add-on Dataintegration
 • Absalons add-on innehåller en solid bas för dataintegration mot olika dataleverantörer inom läkemedelsbranschen
 • Absalon International har stor erfarenhet av att sätta upp integrationer med olika dataleverantörer
Absalon add-on Underlätta för läkemedels- konsulenterna
 • Planera veckan effektivt med hjälp av Absalon Sales Cockpit som är ett visuellt verktyg för säljmöten
 • Hitta till kunderna med hjälp av kartan i Absalon add-on, som skapar den bästa vägen för dina läkemedelskonsulenter
 • Planera för utdelningsmaterial och varuprover framåt och kontrollera så läkemedelskonsulenterna har vad de behöver för veckan
 • Sätt upp data så att säljarbetet sker mer enhetligt och effektiviserat, och så att tiden som spenderas på administration begränsas
 • Använd fördefinierade budskap, feedback och CLM för varje varumärke
 • Det återkommande användargränssnittet för rapportering av säljmöten påskyndar rapporteringsprocessen

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!