Absalon CRM för läkemedelsföretag

En läkemedelssäljares fokus är att sprida budskapet om sina varumärken och kampanjer så mycket som möjligt. En stor del är också att rapportera vad som framkommit på säljmötet och att försöka göra varumärken och produkter mer framgångsrika i framtiden. Med Absalon add-on, kombinerar vi en solid bas av data i CRM:et med effektiva processer för att rapportera säljsamtal, samtidigt som man begränsar mängden tid som läggs på administration.

Under respektive rubrik, till vänster i menyn, kan du läsa om vad Absalon CRM erbjuder tillsammans med Microsoft Dynamics CRM.

För mer information sales@absaloncrm.com

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!