Absalon CRM för tillverkningsindustrin av maskiner och utrustning

Med Absalon CRM kan du hålla full koll på alla dina kundrelationer, från marknad och försäljning till service och leverans. Här har vi delat upp lösningen i olika delar; Marknadsföring, Försäljning, Projekthantering, Resursplanering, Ärendehantering och Service Management.

Absalon CRM vänder sig till säljare, marknadsförare, servicepersoner, personer som arbetar med support, projektledare och ledning. Lösning är fullt integrerad med Outlook och även webbaserad för den som så önskar. Naturligtvis med möjlighet till mobila lösningar.

Under respektive rubrik, till vänster i menyn, kan du läsa om vad Absalon CRM erbjuder tillsammans med Microsoft Dynamics CRM.

För mer information sales@absaloncrm.com

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!