Absalon Projekt

Med Absalon Projekt samlar ni all information på ett och samma ställe, alla har tillgång till samma material och får alltid de senaste uppdateringarna. Genom att samla all funktionalitet på ett ställe, i CRM:et, utnyttjar man redan befintlig information om kunder, kontakter och aktiviteter.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Integration med Outlook-aktiviteter, följ e-post och andra aktiviteter mot dina projekt.
 • Koppling mot Sharepoint for dokumenthantering
Absalon add-on
 • Utgå från en av er fördefinierad projektmodell
 • Lägg till projektaktiviteter för varje unikt projekt
 • Med möjlighet att följa de personer som är relevanta för projektet
 • Ansvarsfördela på projektaktiviteter och projektloggar
 • Tidrapportering mot projekt och/eller projektaktiviteter
 • Följ upp budget och timmar mot aktiviteter och tidrapporter
 • Analysera och visualisera genom vyer, grafer samt dahboards
Användar- upplevelsen
 • Tillgång till samma information med möjlighet till behörighetsstyrning via säkerhetsroller
 • Koppla till Sharepoint för en integrerad upplevelse
 • Visualisera för att belysa projektframgång eller varningstecken
 • Enkel tidrapportering
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!