Absalon Accelerator

En Absalon add-on för primärt företag inom tjänstebranschen och tillverkande företag. Fungerar även för andra branscher med likvärdiga behov.

Accelerator – Översikt

Översikt kring Absalon Accelerator som är en add-on helt integrterad med Microsoft Dynamics 365 för att hjälpa våra kunder