Absalon hjälper företag att digitalisera sina affärsrelationer på Microsoft Dynamics 365

Senaste nytt från Absalon

Senaste nytt om Absalon, Microsoft Dynamics 365 och digitalisering av affärsrelationer

Absalon & Dynavigate blir Absfront

Idag blev det officiellt att Absalon och Dynavigate går ihop och gör gemensam sak i att vilja växa på marknaden inom Microsoft Dynamics 365. Diskussionen kring samarbete har pågått under sommaren och tekniskt innebär det att Dynavigate fusioneras in i Absalon. Med detta sammangående så innebär det också att vi tar avstamp i ett litet nytt företagsnamn “Absfront” där vi tydligt vill signalera att vi tänker ta täten i hur lösningar på Microsoft Dynamics 365 kan utvecklas.